Keď nám kúri podlaha - 2. časť

12.1.2010 | Pavel Jančář | Klimatizácie a vykurovanie | Komentárov 0 |

Existuje krásne slovné spojenie, ktorým stavebníci označujú dobre zateplený objekt. Je to - tepelná pohoda. Človek sa v nej nachádza, keď mu nie je príliš veľké teplo a zároveň nepociťuje chlad. Základnou podmienkou tepelnej pohody je primeraná teplota vzduchu v miestnosti, ale to nie je podmienka jediná. Doležitá je teplota vybavenie miestnosti, stien miestnosti a vlhkosť vzduchu.

Keď nám kúri podlaha - 2. časť  - foto, Hyperbyvanie.sk

Podlahový vykurovací systém má vysoký samoregulačný efekt. Ak sa zvyšuje teplota vzduchu v miestnosti napríklad vplyvom slnečného žiarenia, znižuje sa výkon podávaný podlahou do miestnosti. Tu možno uvažovať s poklesom výkonu približne o 11% na každý ° C ohriatia vzduchu v miestnosti. V praxi to znamená, že sa vykurovacia voda, ktorá prúdi v podlahovom systéme, menej ochladí a energia do nej vložená pri ohreve na prevádzkovú teplotu sa vracia späť k zdroju. Samoregulačná schopnosť podlahového systému šetrí energiu, a to výrazne. Vykurovací systém s teplovodnými telesami umožní podstatne rýchlejšie dosiahnutie požadovanej teploty v miestnosti. Reakcia systému na ohriatie vzduchu o 1 ° C je mnohonásobne nižšia ako u podlahového systému. Systém nemá prakticky žiadne samoregulačné schopnosti. Optimálny vykurovací systém je kombinácia podlahového systému s vykurovacími telesami, keď približne 60% vypočítaných tepelných strát miestnosti kryje podlahový systém a 40% vyhrievacie telesá. Takýto systém umožňuje dosiahnuť požadovanú tepelnú pohodu pri najnižšej spotrebe energie. Je to však investične najdrahší variant vykurovacieho systému. Náklady na tento systém sú vyššie, ako náklady na samostatné podlahové vykurovanie alebo náklady na systém s vykurovacími telesami. Ako teda znížiť náklady na takýto systém? Stalo sa bohužiaľ bežnou praxou, že sú inštalované vykurovacie systémy či už podlahové alebo s telesami, ku ktorým nebola vypracovaná žiadna projektová dokumentácia. Montážne firmy "šetria" investorovi peniaze za projektovú dokumentáciu. Ak porovnáme náklady na takto navrhnutý vykurovací systém s nákladmi na vyššie opísaný optimálny systém navrhnutý a vypočítaný projektantom, zistíme, že cenový rozdiel nie je až tak vysoký.

 

Pozor na kúrenárskych majstrov

Táto skutočnosť je daná tým, že “kúrenári“ počítajú tepelné straty miestností cez objem miestnosti a na toto hausnumero potom navrhnú vyhrievacie telesá, pre istotu ešte s prirážkou. Potom spočítajú výkony týchto vykurovacích telies a dostanú, z ich pohľadu, najmenší výkon kotla, ktorý je nutné nainštalovať. Svedomito vyberú ten najlepší kotol, vybavený super reguláciou. Cena potom býva tiež super. O ekonómii prevádzky takéhoto systému si môžeme nechať len zdať. Pri podlahových systémoch takto navrhovaných je tendencia pokladať rúrky s malou roztečou. Pritom z hygienických hľadísk by podlahový vykurovací systém nemal mať tepelný výkon väčší ako 100 W/m2 vykurovacej plochy. Výnimkou sú kúpeľne, v ktorých sa vzhľadom na krátkodobý pobyt pripúšťa hodnota vyššia. Teória návrhu podlahových systémov je postavená na hygienickej požiadavke, že stredná povrchová teplota podlahovej plochy nesmie prekročiť hodnotu 29 ° C. Vyššiu teplotu začína štatisticky nezanedbateľná časť populácie pri dlhodobom pobyte vnímať negatívne a u niektorých jedincov sa môžu objaviť aj zdravotné ťažkosti. Z teórie návrhu podlahových systémov i z podkladov výrobcov vyplýva, že výkon 100 W/m2 možné pri dodržaní povrchovej teploty 29 ° C dosiahnuť pri rozteči rúrok asi 50 mm, keď na 1 m2 podlahovej plochy pripadá približne 20 m rúr. Mnoho výrobcov uvádza vo svojich podkladoch aj výkony viac ako 100 W/m2 a neupozorňuje na skutočnosť, že stredná povrchová teplota podlahovej plochy prekročí pri tomto výkone hygienicky definovanú teplotu 29 ° C. Ak nemožno dosiahnuť požadovaného pokrytia tepelných strát miestnosti podlahovým systémom, je potrebné nainštalovať vyhrievacie telesá. Podľa predchádzajúcej časti by mali byť vyhrievacie telesá nainštalované vždy.

Keď nám kúri podlaha - 2. časť  - foto, Hyperbyvanie.sk

Záruka na systém

Súčasne je veľmi dôležitý technický projekt a odborná inštalácia podlahového vykurovania. Strážte si z firmy, či vám poskytne systémovú záruku. Štandardná záruka na vykurovacie systémy je 10 rokov, ale vzťahuje sa len na jednotlivé komponenty. Je potrebné eliminovať nebezpečenstvo vzniku tepelných mostov, zabezpečiť vykurovanie len požadovaných častí objektu. Zabezpečiť, aby nedochádzalo k tepelným stratám napr do stien, atď. Ďalší efekt úspory vzniká pri transporte tepla od zdroja do miesta určenia v miestnosti. Napájacie trasy, tzn. hlavné vedenie od zdroja k rozdelovačom vykurovacích okruhov by malo ísť vždy najpriamejšou cestou a mali by preto byť podstatne kratšie ako je tomu u prívodov k vykurovacím telesám. Pre zvýšenie efektívnosti podlahového vykurovania je možné využiť odrazové fólie umiestnené pod podlahovým kúrením, obmedziť tak tepelné prúdenie nadol v smere tepelnej izolácie a odraziť tepelný tok presne tam, kde prestupuje z vykurovacieho poteru do tepelnej izolácie. Napríklad špeciálne plnoplošne pod vykurovacím poterom umiestnená tepelná reflexná fólia PEDOTHERM vyžaruje späť až 9% nevyužitého tepelného toku, ktorý by sa inak stratil v tepelnej izolácii a tým zvyšuje produktívny tepelný podiel podlahového vykurovania. Spätne získaný prídavný výkon sa pochopiteľne prejaví v stupni využitia tepelnej energie. Pritom každý stupeň zníženia teploty vzduchu v miestnosti znamená úsporu energie okolo 6 percent.

Keď nám kúri podlaha - 2. časť  - foto, Hyperbyvanie.sk

Nie je trubica ako trubica

Súčasné moderné systémy podlahového vykurovania využívajú plastových rúr na rozvod vykurovacej vody. To má niekoľko výhod ako z hľadísk mechanických, tak tepelných. Použité plasty majú vysokú chemickú odolnosť - nepodliehajú korózii, zabraňujú prieniku kyslíka do vykurovacej vody. Materiály sú odolné voči mechanickému poškodeniu, ktoré môže spôsobiť hrubý poter. Plastové rúry sú súčasne pružné a pevné, dajú sa ľahko ohýbať bez vzniku nežiaduceho pnutia, ľahko sa pokladajú. Vplyvom namáhania v tlaku majú všetky plasty sklon k tečeniu (ohýbaniu). Takéto správanie je špeciálne u polybutenových rúr nepatrné a preto sú polybutenové rúry najvhodnejšie pre sverné a lisované spoje, ktoré sú u podlahového kúrenia aplikované. Ak si chcete takéto vykurovanie zaobstarať, použite rúru o priemere 15 mm - je najvýhodnejšie a najúspornejšie. Pre bezproblémové uloženie použite systémovú dosku. Tá plní viacero funkcií súčasne - pôsobí ako tepelná a protihluková izolácia a ako ochrana pred vlhkosťou. Okrem plastových rúr sa niekedy používajú aj medené. V porovnaní s plastom majú medené rozvody viacero nevýhod. Meď má menšiu chemickú odolnosť, je menej odolná voči mechanickému poškodeniu. Nie je pružná, ale ohybná, čo je nevýhodné pri pokladaní medených rúr. Okrem teplovodného podlahového vykurovania existuje aj elektrické podlahové vykurovanie, ale tento systém má viacero nevýhod. Najmä spotreba elektrickej energie potrebná na vykurovanie je vysoká a preto tento systém nespĺňa podmienky energetickej úspornosti.

Keď nám kúri podlaha - 2. časť  - foto, Hyperbyvanie.sk

Ekologický bonus vyhrievaných podláh

Požadovaná nízka teplota vo vykurovacej sústave umožňuje aj efektívne využitie alternatívnych a obnoviteľných zdrojov energie pre vykurovanie napr. tepelných čerpadiel, solárnych kolektorov v kombinácii s elektrokotlom. V lokalitách s vybudovaným zemným plynom je optimálnym zdrojom tepla kondenzačný plynový kotol. Nízkoteplotné plynové kotly a kotly lepšie využívajúce spaľovacie teplo (kondenzačné plynové kotly) pracujú s vysokou účinnosťou. Ale bez zodpovedajúcich systémov, rozvádzajúcich teplo s nízkou nábehovou teplotou v budove sú tieto vykurovacie kotly prakticky nepoužiteľné. Pre účelné začlenenie alternatívnych zdrojov energie do systémov na získavanie tepla je opäť potrebné splnenie základných požiadaviek na vykurovaciu sústavu. Tá musí byť dimenzovaná na nižšie teploty a musí byť zabezpečená dostatočne veľká plocha na prenos tepla. Úspory spočívajú aj v množstve energie (paliva), ktoré je potrebné pre dosiahnutie požadovanej teploty. Tepelné čerpadlo či solárne kolektory zohrievajú vykurovaciu vodu na určitú teplotu, ak je potrebná teplota vyššia, potom je vykurovacia voda dohrievaná napr. kotlom. Pretože podlahové kúrenie pracuje s nižšími teplotami ako klasické vykurovanie, energia potrebná na dohrev je výrazne nižšia ako pri použití klasického vykurovania. Aby vykurovanie objektov podlahovým vykurovaním bolo účinné, energeticky úsporné a spĺňalo požiadavky tepelnej pohody musí objekt mať určité vlastnosti. Z dôvodu zníženia tepelných strát musí byť vykonané zateplenie obvodových stien. Musí byť vykonaná izolácia okien a dverí, aby nedochádzalo k vzniku prievanu. Avšak zateplenie musia umožňovať prirodzenú výmenu vzduchu, inak by mohlo dôjsť ku kondenzácii vlhkosti, vzniku plesní, vlhnutiu a korózii konštrukcie.

Keď nám kúri podlaha - 2. časť  - foto, Hyperbyvanie.sk

Pozor na mrazy

Nevýhody podlahového vykurovania by mohli nastať v treskúcich mrazoch alebo po návrate zo zimnej dovolenky.Podlahové vykurovanie totiž pri veľmi nízkych zimných teplotách nestačí dostatočne rýchlo vytvoriť v interiéri ideálnu tepelnú pohodu a potrebuje trochu vypomôcť - najčastejšie niektorým z pružných spôsobov vykurovania. Voľba doplnkového zdroja tepla je (rovnako ako podlahové vykurovanie) súčasťou komplexného návrhu vykurovacieho systému celého domu. Preto sa teplovodné podlahové vykurovanie zvyčajne kombinuje napríklad s takými spôsobmi vykurovania, ktoré tiež využívajú vykurovaciu vodu, len majú rýchlejší nábeh - so stenovým vykurovaním alebo s radiátormi (postačuje s menším výkonom, ako keby boli jediným zdrojom tepla). Pre oba systémy možno potom využívať jeden zdroj teplej vody, teda jeden vykurovací kotol, tepelné čerpadlo alebo solárne kolektory.

Keď nám kúri podlaha - 2. časť  - foto, Hyperbyvanie.skDiskutovat Tlačiť článok

Hodnotenie článku

hlasov: 8

Diskusia

Článok Keď nám kúri podlaha - 2. časť zatiaľ nikto nekomentoval. Buďte prvý!

počet príspevkov: 0

Zobrazit diskusiu » Pridať príspevok

Nájdite si svoje bývanie

Vyberajte z viac ako 10000 nehnuteľností na Hyperreality.sk

Nehnuteľnosť

Kraj

Obsahuje text

poradna

V tejto chvíli neexistujú žiadne záznamyDiskusia

Celkom: 213 príspevkov

Kaufen Sie Günstige Herve Leger Bandage -Klei: Herve Leger Verkauf Herve Leger...

Replica Top brand watches: [b][url=http://www.ai88w.com/]swiss...

AAA + Audemars Piguet Relojes, Audemars Pigue: mejores réplicas de relojes...

Zdenka: Kde sa dá takáto závlaha kúpiť? Neviem...

Luxuoso Montblanc Pen foram em alta demanda ,: canetas canetas Mont...

Mária Bolešová: Dobrý deň, ak si chcem kúpiť jedno z...

Qualitäts-beste Schweizer Replica U Boat Uhre: Replik Schweizer Uhren aaa + Replik...

Moncler Down Jacket Women Kapuzen Jacken lila: monclermoncler outletmoncler...

Ďalšie príspevky »